CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ DÀNH CHO SẢN PHẨM MỚI: ÁP DỤNG BAO GỒM CÁC SẢN PHẨM APPLE

30 NGÀY ĐẦU NGÀY THỨ 31-360
Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất

Miễn phí đổi sản phẩm khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn giá trị sản phẩm lỗi, khách hàng bù tiền chênh lệch nếu có.

Hoặc Khách hàng trả sản phẩm và Shop hoàn lại tiền với mức giá bằng 80% giá sản phẩm trên hoá đơn.

Khách hàng có nhu cầu đổi hoặc trả sản phẩm: Shop hoàn lại tiền với mức phí thêm 5% mỗi tháng so với mức hoàn tiền 30 ngày đầu

Cụ thể:Từ ngày 31-60: hoàn lại 75% giá trị sản phẩm trên hóa đơn
Từ ngày 61-90: hoàn lại 70% giá trị sản phẩm trên hóa đơn

Sản phẩm không lỗi

Khách hàng có nhu cầu đổi hoặc trả sản phẩm, Shop hoàn lại tiền với giá bằng 80% giá sản phẩm trên hoá đơn.

Khách hàng có nhu cầu đổi hoặc trả sản phẩm: Shop hoàn lại tiền với mức phí thêm 5% mỗi tháng so với mức hoàn tiền 30 ngày đầu

Cụ thể:Từ ngày 31-60: hoàn lại 75% giá trị sản phẩm trên hóa đơn Từ ngày 61-90: hoàn lại 70% giá trị sản phẩm trên hóa đơn

Sản phẩm lỗi do người sử dụng
Không áp dụng đổi trả với sản phẩm bị va chạm, cấn móp, vào nước…không đủ điều kiện bảo hành theo chính sách của hãng, Shop hỗ trợ chuyển bảo hành và khách hàng chịu phí sữa chữa.