Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất:

 

90 Ngày đầu

Ngày thứ 91 - 120

 

Miễn phí đổi sản phẩm khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn, khách bù tiền chênh lệch nếu đổi sang sản phẩm có giá lớn hơn.

Hoặc:

Khách trả lại sản phẩm ( nếu không có máy đổi ) và shop hoàn lại tiền với mức giá bằng 100% giá trị máy trị thời điểm đổi.

 

 

 

 

Hoàn lại 90% giá trị sản phẩm.

 

Sản phẩm không lỗi ( áp dụng với máy không có sự thay đổi về hình thức, áp dụng giá thời điểm giao dịch ).

 

 

Khách hàng có nhu cầu lên đời sản phẩm có giá trị cao hơn ( lock lên lock, quốc tế lên quốc tế) :

 

Shop hoàn lại 100% giá trị máy tại thời điểm giao dịch, trong 30 ngày đầu ( hàng SS sẽ tính giá trị hàng S ).

 

Trường hợp máy không lỗi mà quý khách có như cầu back lại sản phẩm:

Từ ngày 1- 60: Hoàn lại 90% giá trị sản phẩm tại thời điểm giao dịch.
Từ ngày 61- 90: Hoàn lại 85% giá trị sản phẩm tại thời điểm giao dịch.

 

Không hỗ trợ đổi màu, đổi lỗi về hình thức ( trầy, xước, cấn , móp…) đổi sẽ có tính phí tùy thời điểm tối thiểu 5% giá trị sản phẩm.

 

 

Sản phẩm lỗi do người dụng:

 

Không áp dụng đổi trả với sản phẩm bị va chạm, cấn, móp, vào nước … không đủ điều kiện bảo hành theo chính sách của hang, shop hỗ trợ chuyển đi bảo hành và khách chịu phí.

 

 

 

 

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH TIÊU CHUẨN & GÓI BẢO HÀNH NÂNG CAO